Наукова робота

ЗВІТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКУ РОБОТУ

КАФЕДРИ ЖУРНАЛІСТИКИ, РЕКЛАМИ ТА РR-ТЕХНОЛОГІЙ

(за 2022 рік)

 1. Назва теми: «Журналістська освіта для демократії в Україні: розроблення стандартів, доброчесність та професіоналізм».
 2. Керівник теми: Бондаренко Т. Г., завідувач кафедри журналістики, реклами та PR-технологій, кандидат філологічних наук, доцент.
 3. Виконавці теми (науковий ступінь, учене звання, посада, назва ЗВО): Колісник Ю. В., доктор наук із соціальних комунікацій, доцент, Федоренко О. Д., кандидат філологічних наук, доцент, Цапок О. М., кандидат філологічних наук, доцент, Надточій О. Л., кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент Ковтун Н. О., кандидат філологічних наук, доцент, Погрібна О. О., кандидат наук із соціальних комунікацій, старший викладач Солодка Л. І., старший викладач Коваль С. В., викладач Нестеренко О. А.
 4. Терміни виконання: IV квартал 2019 – IV квартал 2022 рр. (продовжено у зв’язку з пандемією COVID-19 та війною в Україні).
 5. Одержані наукові результати. Перелік опублікованих праць за темою у звітному році (за наявності зазначити покликання на статті).

Дослідження доцент Бондаренко Т. Г. (студіює аудиторію та поведінку медіаудиторії), доценти Надточій О. Л. (досліджує психологію реклами, журналістські жанри), Цапок О. М. (вивчає проблеми редагування журналістських матеріалів, правові основи масової комунікації); Федоренко О. Д. (досліджує питання прагмалінгвістики), Ковтун Н. О. (вивчає питання комунікативної ефективності радіореклами), Погрібна О. О. (вивчає особливості діяльності прес-служб), старший викладач Коваль С. В. (вивчає сучасні цифрові медіа), старший викладач Солодка Л. І. (вивчає способи популяризації книги та культури читання), викладач Нестеренко О. А. (вивчає особливості сторителінгу та web-дизайну).

Упродовж року виконавці теми працювали в напрямі вищезазначених проблем, підготували низку статей, що стали результатом наукової роботи над окремими проблемами комунікаційного середовища. Нижче подано перелік праць, які опубліковані виконавцями теми у 2021 – 2022 н. р.:

 1.   Коваль С. В. Інтеграційні особливості користувацьких медіатекстів. Журналістика майбутнього: виклики, тенденції, перспективи розвитку: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 18–19 жовтня 2022 р.) (у верстці).
 2. Цапок О. М. Новинний копірайтинг: характерні особливості та жанрове представлення. Innovations and prospects of world science. Proceedings of the 5th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Vancouver, Canada. 2021. Pp. 704-709.
 3. Цапок О. М. Правові особливості висвітлення воєнного контенту у вітчизняних медіа. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Журналістика майбутнього: виклики, тенденції, перспективи розвитку», Львів 18-19 жовтня 2022 року (у верстці).
 4. Надточій О., Вовк В. Основні принципи монтажу онлайнових відеоінтерв’ю. Матеріали XLІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії». Збірник наукових праць. Переяслав. 2022. С. 133 – 134.
 5. Федоренко О. Д. Потенціал соцмереж у формуванні громадських ініціатив. Тези доповіді на Міжнародній науково-практичній конференції «Журналістика майбутнього: виклики, тенденції, перспективи розвитку» (Львів, 18–19 жовтня 2022 року) (у верстці).
 6. Федоренко О. Д., Назаренко Я. В. Соціальні мережі як актуальний інструмент інформаційного супроводу пресслужби. IX Міжнародна науково-практична конференція «MODERN RESEARCH IN WORLD SCIENCE», 28–30.10.2022 року, Львів, Україна.
 7. Ковтун Н. О., Власенко Н. Комунальна журналістика: сутність та семантичний обсяг поняття. Матеріали XLІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії». Збірник наукових праць. – Переяслав, 2022 р. – с 134-137.
 8. Ковтун Н. О., Лисак А. Інструменти формування HR-бренду. Матеріали XLVІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць. – Переяслав, 2022 р. – С. 98–100.
 9. Колісник Ю.В. Тріада «митець – влада – преса» у контекстісоціальних комунікацій УРСР (1950–1980 рр.). Cоціальні комунікації: теорія і практика, Том 12 (1), 2021 (січень-червень). Стор. 141-155.
 10. Колісник Ю.В. Тоталітарна практика СРСР в інформаційному просторі України та світу (на прикладі Голодомору 1932–1933 років). Записки Осередку Наукового Товариства імені Шевченка у Черкасах. – Т. 3. Стор. 162-171.
 11. Нестеренко О. А. Репортажні фотоісторії як мультимедійний формат представлення волонтерської діяльності. Журналістика майбутнього: виклики, тенденції, перспективи розвитку: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 18–19 жовтня 2022 р.) (у верстці).
 12. Погрібна О. О. Специфіка організації роботи пресслужби закладу вищої освіти. Міжнародна науково-практична конференція «Журналістика майбутнього: виклики, тенденції, перспективи розвитку» (Львів, 18–19 жовтня 2022 року).
 13. Погрібна О. О. Книжкові блоги як спосіб популяризації читання. Міжнародна науково-практична конференція «Медійні комунікації в сучасному світі» у межах «Кримського міжнародного форуму: філологія та журналістика» (Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, 20–21 жовтня 2022 року).
 14. Погрібна О. О. Звукові електронні видання як засіб популяризації книг. Міжнародна науково-практична конференція «Наукова школа Романа Іванченка» (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 28 жовтня 2022 року).
 15. Марусинець М., Бондаренко Т. Білінгвізм в освітньо-культурному просторі України. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія. Вінниця, 2022. Вип. 69. С. 26–31.
 16. Погрібна О. О. Літературний агент: кваліфікаційні вимоги та функціональні обов’язки. Міжнародна науково-практична конференція «Соціальні комунікації: теорія і практика сучасної науки» у межах «Осіннього наукового марафону у Таврійському: пошуки та перспективи в сучасних умовах» (Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, 11–12 листопада 2022 року).
 17. Бондаренко Т. Г. Сторителінг про ВПО в соціальних медіа: особливості підготовки та інструменти промоції. Журналістика майбутнього: виклики, тенденції, перспективи розвитку: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 18–19 жовтня 2022 р.) (у верстці).
 • Участь у конференціях, семінарах: 

19–20 травня 2022 року викладачі кафедри Бондаренко, Надточій О. Л., Цапок О. М., Федоренко О. Д., Ковтун Н. О., Погрібна О. О., Солодка Л. І., Коваль С. В., Нестеренко О. А., Колісник Ю. В. взяли участь у ІХ Міжнародній науковій конференції «ЛІНГВАЛІЗАЦІЯ СВІТУ» Тема доповіді: «Особливості українізації мобільних застосунків».

29 червня 2022 року – старша викладачка кафедри журналістики, реклами та PR-технологій Коваль С. В. узяла участь в експертній міжнародній конференції «Медіаграмотність у воєнний час: нові виклики та трансформації». Органзатори: Український інститут медіа та комунікації спільно з Національним проектом медіаграмотності «Фільтр» Міністерства культури та інформаційної політики України за підтримки Балтійського центру розвитку ЗМІ (BCME).

18–19 жовтня 2022 року – викладачі кафедри Бондаренко, Надточій О. Л., Цапок О. М., Федоренко О. Д., Ковтун Н. О., Погрібна О. О., Солодка Л. І., Коваль С. В., Нестеренко О. А., Колісник Ю. В. узяли участь у міжнародній науково-практичній конференції «Журналістика майбутнього: виклики, тенденції, перспективи розвитку» у межах міжнародного проєкту Європейського Союзу ERASMUS+КА2 «Journalism Education for Democracy in Ukraine: Developing Standards, Integrity and Professionalism» (DESTIN).

 20–21 жовтня 2022 року – викладачі кафедри журналістики, реклами та PR-технологій Коваль С. В., Нестеренко О. А., Погрібна О. О. взяли участь у роботі «Кримського міжнародного форуму: філологія та журналістика» та в міжнародній науково-практичній конференції «Медійні комунікації в сучасному світі». Таврійський національний університет імені  В. І. Вернадського https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQh1GE7kaZo1tTO23BmpAjSmGNsFaUsloMmVhvQD1SxmQt2uM3CrP6ceOQF_UcxYj52hLKMkG3CDeH8/pub

 28 жовтня 2022 року викладачі кафедри Бондаренко, Надточій О. Л., Цапок О. М., Федоренко О. Д., Ковтун Н. О., Погрібна О. О., Солодка Л. І., Коваль С. В., Нестеренко О. А., Колісник Ю. В. узяли участь у X міжнародна науково-практична конференція «Наукова школа Романа Іванченка» (м. Київ, Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського»).

 2 листопада 2022 року – викладачі кафедри Коваль С. В. та Ковтун Н. О. взяли участь у міжнародній онлайн-конференції «Правові та етичні підстави відповідальності російських пропагандистів за поширення пропаганди війни, ненависті та дезінформації» (ГО «Український інститут медіа та комунікації», «Центр демократії і верховенства права», «Лабораторія цифрової безпеки», платформа «Прав людини»).

 9–10 листопада 2022 року – викладачі кафедри Бондаренко Т. Г., Коваль С. В. та Нестеренко О. А. взяли участь у підсумковій конференції проєкту Erasmus+ KA2 DESTIN «Final Governing Board and Coordination Group Meetings» (м. Познань, Польща).

Cемінари, вебінари:

26 січня 2022 року старша викладачка кафедри журналістики, реклами та PR-технологій Коваль С. В. узяла участь в онлайн-семінарі «Як знаходити та перевіряти джерела інформації». Спікерка – Марина Сингаївська, заступниця генерального директора УНІА «‎Укрінформ». Організатор: Український інститут медіа та комунікації UMCI разом із IREX в Україні

 2 лютого 2022 року старша викладачка кафедри журналістики, реклами та PR-технологій Коваль С. В. узяла участь в онлайн-семінарі «Як виявити та розвінчати діпфейк». Спікер – Михайло Кольцов, дата-аналітик Світового Банку, керівник відділу навчання YouControl. Організатор: Український інститут медіа та комунікації UMCI разом із IREX в Україні

 9 лютого 2022 року старша викладачка кафедри журналістики, реклами та PR-технологій Коваль С. В. узяла участь в онлайн-семінарі з медіаграмотності «‎Як уникнути маніпуляцій соціологічними даними». Спікерка – Тетяна Костюченко, к.соц.н, старша викладачка кафедри соціології Національного університету «Києво-Могилянська академія», експертка в сфері соціальних досліджень. Організатор: Український інститут медіа та комунікації UMCI разом із IREX в Україні

 16 березня 2022 року – викладачі кафедри Бондаренко, Надточій О. Л., Цапок О. М., Федоренко О. Д., Ковтун Н. О., Погрібна О. О., Солодка Л. І., Коваль С. В., Нестеренко О. А., Колісник Ю. В. взяли участь в онлайн практичній лекції «Інформаційний фронт: Як медіа можуть допомагати тилу працювати для перемоги?» для студентів і студенток факультетів журналістики та усіх зацікавлених від Комісії з журналістської етики. https://www.facebook.com/journalist.ck.ua/posts/1370155443450028

 18 травня 2022 року – старша викладачка кафедри журналістики, реклами та PR-технологій Коваль С. В. узяла участь в онлайн-семінарі на тему «Як викладати трансмедійний сторітелінг». Роман Горбик – тренер Академії викладачів журналістики, викладач Седертернського університету (Швеція) (ГО «Український інститут медіа та комунікації»).

 18 травня 2022 року – старша викладачка кафедри журналістики, реклами та PR-технологій Коваль С. В. узяла участь у вебінарі «Іформаційно-психологічні операції під час війни: сутність, розпізнавання та захист». Організатори: Академія української преси та Фонд Фрідріха Наумана за свободу.

 26 травня 2022 року – старша викладачка кафедри журналістики, реклами та PR-технологій Коваль С. В. узяла участь в онлайн-семінарі на тему «Як створювати навчальне відео». Роман Пазюк – тренер Академії викладачів журналістики, викладач Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича (ГО «Український інститут медіа та комунікації»).

 22 червня 2022 року – викладачі кафедри Бондаренко, Надточій О. Л., Цапок О. М., Федоренко О. Д., Ковтун Н. О., Погрібна О. О., Солодка Л. І., Коваль С. В., Нестеренко О. А., Колісник Ю. В. взяли участь в онлайн-дискусії «Допомога журналістам під час війни: що можуть зробити експерти?» https://journalist.ck.ua/10853-dopomoha-zhurnalistam-pid-chas-viiny-shcho-mozhut-zrobyty-eksperty.devh

 24 червня 2022 року – старша викладачка кафедри журналістики, реклами та PR-технологій Коваль С. В. узяла участь в онлайн-семінарі Ольги Тищук, директорки департаменту інтернет-проєктів Starlight News медіагрупи Starlight Media, на тему «YouTube під час війни: що змінилося. Досвід Starlight News» (ГО «Український інститут медіа та комунікації»).

 27 червня 2022 року – старша викладачка кафедри журналістики, реклами та PR-технологій Коваль С. В. узяла участь в онлайн-семінарі сертифікованої бізнес-тренерки, тренерки DW Akademie Наталії Римар «Ненасильницьке спілкування в побудові глибоких міжособистісних стосунків “викладач-студент”» (ГО «Український інститут медіа та комунікації»).

 30 червня 2022 року старша викладачка кафедри журналістики, реклами та PR-технологій Коваль С. В. узяла участь в онлайн-дискусії «Робота журналістів з соцмережами під час війни: від блокування до публікацій з передової». Організатори: «Центр демократії і верховенства права», Незалежна медійна рада, фундація «Суспільність».

 05–15 липня 2022 року – викладачі кафедри Цапок О. М. та Коваль С. В. взяли участь у серії онлайн тренінгів «На медійному фронті зміни: журналістика та війна». Організатор: «Центр демократії і верховенства права».

 13 липня 2022 року – старша викладачка кафедри журналістики, реклами та PR-технологій Коваль С. В. узяла участь в онлайн-лекції «Як медіа залишатися цікавим та різноманітним під час війни? Досвід видання Бабель» Організатор: Комісія з Журналістської етики.

 20 липня 2022 року – старша викладачка кафедри журналістики, реклами та PR-технологій Коваль С. В. узяла участь у вебінарі «Фінансові шахрайства в Інтернеті під час війни» (Академія української преси та Фонд Фрідріха Науманна за Свободу).

 7–10 серпня 2022 року старша викладачка кафедри журналістики, реклами та PR-технологій Коваль С. В. узяла участь у школі-тренінгу «Цифровий блогінг та громадська безпека у воєнний час» (м. Кропивницький) https://cbn.com.ua/2022/08/24/yak-staty-ambasadorom-bezpeky-pid-chas-vijny/

 15 вересня 2022 року – старша викладачка кафедри журналістики, реклами та PR-технологій Коваль С. В. узяла участь в онлайн-семінарі «Алгоритми роботи соцмереж: чому ми опиняємося в банах», Ігор Розкладай, експерт із медійного права, заступник директора Центру демократії та верховенства права (ГО «Український інститут медіа та комунікації»).

 28–29 вересня 2022 року – викладачі кафедри Бондаренко Т. Г., Ковтун Н. О., Коваль С. В. та Нестеренко О. А. організували та провели тренінг «Цифровий блогінг та громадська безпека у воєнний час» у Черкасах (https://journalist.ck.ua/11003-studenty-mediinyky-vidvidaly-treninh-iz-blohinhu-ta-tsyfrovoi-bezpeky.devh; https://www.prostir.ua/event/seminar-treninh-tsyfrovyj-blohinh-ta-hromadska-bezpeka-u-vijskovyj-chas/).

Проходження курсів:

Квітень 2022 року – старша викладачка кафедри журналістики, реклами та PR-технологій Коваль С. В. пройшла курси «Дезінформація: види, інструменти, способи захисту» та «Цифрова безпека журналістів та інших працівників медіа» від «Prometheus» та отримала відповідні сертифікати.

Травень 2022 року – старша викладачка кафедри журналістики, реклами та PR-технологій Коваль С. В. пройшла курс «Інформаційна гігієна. Як розпізнати брехню в соцмережах, в інтернеті та на телебаченні» від «Prometheus» та отримала відповідний сертифікат.

Липень 2022 року – старша викладачка кафедри журналістики, реклами та PR-технологій Коваль С. В. пройшла курс «Візуалізація даних» від «Prometheus» та отримала відповідний сертифікат.

 • Зустрічі.

16.05.2022. Назва заходу: кафедральний семінар «Російсько-імперський дискурс: історія і сучасність» (відповідальні: доц. Колісник Ю. В., доц. Ковтун Н. О., доц. Надточій Н. О.).

17.05.2022. Назва заходу: проведення майстер-класу для студентів та викладачів із протидії інформаційно-психологічним операціям (відповідальні: доц. Бондаренко Т. Г., ст. викл. Коваль С. В.).

 19.05.2022. Назва заходу: обговорення в онлайн-форматі наукових доробків студентів із залученням стейкхолдерів (відповідальні: доц. Федоренко О. Д., доц. Погрібна О. О.).

 • Організаційно-консультаційні зв’язки.

10 лютого 2022 – у межах співпраці з КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» старша викладачка кафедри журналістики, реклами та PR-технологій Коваль С. В.  провела онлайн-семінар «Цифрові технології сучасної освіти» для понад 70 вчителів Черкаського району. https://journalist.ck.ua/10832-svitlana-koval-provela-seminar-dlia-vchyteliv.devh

 • Співпраця.

Доцент Ковтун Н. О. – член Експертної ради з галузі знань 06 «Журналістика» при Національному агентстві із забезпечення якості освіти.

Кафедра співпрацює з Малою академією наук (МАН), керує учнівськими науковими роботами та рецензує їх, формулює орієнтовний список можливих тем для членів МАН.

 • Участь у проектах.

12 – 16 жовтня 2022 року – старша викладачка кафедри журналістики, реклами та PR-технологій Коваль С. В. узяла участь у проєкті «Освітній табір «Академія приватності» реалізований ГО «Privacy HUB» за підтримки Європейською Союзу, Міжнародного Фонду «Відродження», проєкту «Цифрові, інклюзивні, доступні: підтримка цифровізації державних послуг в Україні» (Проєкт підтримки Дія), що Програма розвитку ООН в Україні впроваджує за фінансування Швеції та сприяння Міністерства освіти і науки України (https://cdu.edu.ua/news/vykladachka-chnu-stala-uchasnytseiu-osvitnoho-proiektu-akademiia-pryvatnosti.html).

 • Академічна мобільність.

Участь студентів і викладачів кафедри журналістики, реклами та PR-технологій Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького в тренінгах, семінарах, майстер-класах, воркшопах за спеціальністю, що організовують інші ЗВО, громадські організації, Національна спілка журналістів України, Академія української преси.

Так, студент першого курсу магістратури ОП «Медіакомунікації» Артем Новіков перебував на навчанні у Фейетвілльскому державному університеті, департаменті Комунікацій та Медіанаук (Фейетвілл, штат Північна Кароліна, США) за програмою обміну для студентів бакалаврату вищих навчальних закладів TheGlobal UGRAD Program. Програма надає талановитим іноземним студентам можливість навчатися у США з метою поглиблення знань та вивчення культури і традицій Сполучених Штатів Америки. Фіналісти Global UGRAD (https://ua.usembassy.gov/education-culture/exchange-programs/academic-exchanges/global-ugrad/) навчалися в одному з американських університетів протягом семестру без отримання ступеня.Термін навчання: 14.08.2021 – 12.12.2021.

В. о. завідувача кафедри журналістики,

реклами та PR-технологій       ___________________             Бондаренко Т. Г.