Наукова робота

ЗВІТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКУ РОБОТУ

КАФЕДРИ ЖУРНАЛІСТИКИ, РЕКЛАМИ ТА РR-ТЕХНОЛОГІЙ

(за 2021 рік)

 1. Назва теми: «Журналістська освіта для демократії в Україні: розроблення стандартів, доброчесність та професіоналізм».
 2. Керівник теми: Бондаренко Т. Г., завідувач кафедри журналістики, реклами та PR-технологій, кандидат філологічних наук, доцент.
 3. Виконавці теми (науковий ступінь, учене звання, посада, назва ЗВО): Колісник Ю. В., доктор наук із соціальних комунікацій, доцент, Федоренко О. Д., кандидат філологічних наук, доцент, Цапок О. М., кандидат філологічних наук, доцент, Надточій О. Л., кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент Ковтун Н. О., кандидат філологічних наук, доцент, Погрібна О. О., кандидат наук із соціальних комунікацій, старший викладач Солодка Л. І., старший викладач Коваль С. В., викладач Нестеренко О. А.
 4. Терміни виконання: IV квартал 2019 – IІІ квартал 2022 рр. (продовжено у зв’язку з пандемією COVID-19).
 5. Одержані наукові результати. Перелік опублікованих праць за темою у звітному році (за наявності зазначити покликання на статті).

Дослідження доцент Бондаренко Т. Г. (студіює аудиторію та поведінку медіаудиторії), доценти Надточій О. Л. (досліджує психологію реклами, журналістські жанри), Цапок О. М. (вивчає проблеми редагування журналістських матеріалів, правові основи масової комунікації); Федоренко О. Д. (досліджує питання прагмалінгвістики), Ковтун Н. О. (вивчає питання комунікативної ефективності радіореклами), Погрібна О. О. (вивчає особливості діяльності прес-служб), старший викладач Коваль С. В. (вивчає сучасні цифрові медіа), старший викладач Солодка Л. І. (вивчає способи популяризації книги та культури читання), викладач Нестеренко О. А. (вивчає особливості сторителінгу та web-дизайну).

Упродовж року виконавці теми працювали в напрямі вищезазначених проблем, підготували низку статей, що стали результатом наукової роботи над окремими проблемами комунікаційного середовища. Нижче подано перелік праць, які опубліковані виконавцями теми у 2020 – 2021 н. р.:

 1. Ковтун Н., Кравчук Є. Висвітлення проблем української діаспори в польському україномовному виданні «Наше слово». Матеріали ХХХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії». Збірник наукових праць. Переяслав, 2020 р. С. 190–192.
 2. Ковтун Н. Інформаційні війни як суспільний феномен ХХ століття: теоретичне осмислення поняття. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Соціальні комунікації, випуск 18. (у верстці).
 3. Колісник Ю. В. Преса радянської України як речник марксистсько-ленінської ідеології. Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту пресознавства. 2021. № 11 (29). С. 305–316.
 4. Колісник Ю. В. Тоталітарна практика СРСР в інформаційному просторі України та світу (на прикладі Голодомору 1932 – 1933 років). Записки Осередку НТШ у Черкасах. – Т.ІІІ: Матеріали ХХХІІ березневої наукової сесії. – Черкаси: Осередок НШТ у Черкасах, 2021. С. 245–255.
 5. Бондаренко Т. Г. Бінарне викладання журналістських дисциплін: ціннісний аспект. Європейські цінності в українській освіті: виклики та перспективи: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (Запоріжжя, 28 – 29 травня 2021 р.) / за ред. О. Тупахіної. Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2021. С. 22–25.
 6. Надточій О., Тяско Д. Персоналізація міста засобами стікерпаків для соціальних мереж. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії. Збірник наукових праць. Переяслав. 2020. С. 124 – 127.
 7. Цапок О. М. Жанрове представлення опосередкованої реклами в копірайтерських матеріалах. Specialized and multidisciplinary scientific researches: Collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the International Scientific and Practical Conference (Vol. 2), December 11, 2020. Amsterdam, The Netherland: European Scientific Platform. С. 135–138.
 8. Цапок О. М. Промостаття як форма непрямої реклами. Збірник матеріалів ХХХII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція 30 Листопад, 2020.
 9. Федоренко О. Д. Соціальні мережі як інструмент формування думки громади. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Соціальні комунікації», випуск 18. (у верстці).
 10. Федоренко О., Семенюта В. Культурна проблематика в контенті сайтів громадських організацій. URL: https://biblio.onat.edu.ua/handle/123456789/1523
 11. Погрібна О. О. Посібник для працівників прес-служб освітніх закладів. Черкаси: ЧНУ, 2021. 83 с.
 12. Погрібна О. О. Діяльність прес-служб. Черкаси: ЧНУ, 2021. 98 с.
 13. Солодка Л. І. Взаємодія дітей з медіа на регіональному рівні в аспекті праволюдяності. Людина в українському суспільстві в системі цінностей прав людини: сучасний вимір медіадіяльності: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 14 травня 2021 р.). Київ: Інститут журналістики, 2021. С. 127–132.
 14. Нестеренко О. А. Сторителінг як методичний інструментарій викладання журналістських курсів. Європейські цінності в українській освіті: виклики та перспективи: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (Запоріжжя, 28–29 травня 2021 р.) / за ред. О. Тупахіної. Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2021. С. 93–95.
 15. Коваль С. В. Формати користувацьких медіатекстів. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Соціальні комунікації, Випуск 18. (у верстці).
 16. Коваль С. В. Формування цифрових навичок у студентів-журналістів. Європейські цінності в українській освіті: виклики та перспективи: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (Запоріжжя, 28–29 травня 2021 р.) / за ред. О. Тупахіної. Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2021. С. 72–75.
 1. Участь у конференціях, семінарах:

20 листопада 2020 року викладачі кафедри журналістики, реклами та PR-технологій Ковтун Н. О., Федоренко О. Д., Коваль С. В. узяли участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Журналістика в епоху цивілізаційних трансформацій», м. Харків

30 листопада 2020 р. доценти Ковтун Н. О. та Федоренко О. Д. узяли участь у ХХХІІ Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії», м. Переяслав-Хмельницький.

11 – 15 грудня 2020 р доцент Федоренко О. Д. узяла участь у 75 науково-технічній конференції професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів, м. Одеса.

31 грудня 2020 р. доцент Надточій О. Л. узяла участь у ХХХIII Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії», м. Переяслав-Хмельницький.

Лютий 2021 р. старший викладач Солодка Л. І. узяла участь у VII Конгресі «Література в Дії», Literature In Action Week, м. Київ.

17 квітня 2021 р. старший викладач Солодка Л. І. узяла участь у Всеукраїнській науковій конференції «Ефективна комунікація в освітньому просторі. Від теорії до практики», м. Київ.

14–15 травня 2021 року старший викладач Солодка Л. І. узяла участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Людина в українському суспільстві в системі цінностей прав людини: сучасний вимір медіадіяльності», м. Київ.

28 – 29 травня 2021 р. викладачі кафедри журналістики, реклами та PR-технологій Бондаренко Т. Г., Коваль С. В., Нестеренко О. А. взяли участь у Першій Міжнародній конференції «Європейські цінності в українській освіті: виклики і перспективи», м. Запоріжжя.

21 вересня 2021 р. викладач Нестеренко О. А. узяла участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні проблеми дослідження української мови й методики її навчання в закладах загальної середньої та вищої освіти», м. Полтава.

Участь у фахових тренінгах та семінарах:

Вересень – грудень 2020 року старший викладач кафедри журналістики, реклами та PR-технологій Коваль С. В. пройшла онлайн-навчання за програмою «Media Boost 2.0» від Digital Communication Network та America House Kyiv.

10 лютого 2021 року викладачі кафедри журналістики, реклами та PR-технологій Бондаренко Т. Г., Коваль С. В., Нестеренко О. А. узяли участь у майстер-класі «Mobile journalism», що проводили в межах проекту Erasmus+ DESTIN журналістка ВВС Ліззі Пауелл і ГО «MediaHub».

23 – 24 березня 2021 року викладачі кафедри журналістики, реклами та PR-технологій Бондаренко Т. Г., Ковтун Н. О., Коваль С. В. узяли участь у вебінарі «Політична журналістика чи активізм? Професійні стандарти як запобіжник», що проводили Академія української преси та Фонд Конрада Аденауера.

23 – 24 березня 2021 року викладачі кафедри журналістики, реклами та PR-технологій Бондаренко Т. Г., Коваль С. В., Нестеренко О. А. узяли участь у семінарі «Диджитал-журналістика та сучасні виклики для медіа», що проводили Академія української преси та Фонд Конрада Аденауера, ЧНУ, м. Черкаси.

 

 1. Зустрічі.

Організовано серію майстер-класів про сучасні медіа від провідних фахівців. Так, 25 березня 2021 року відбувся тренінг із журналістом-міжнародником телеканалу «Інтер» Дмитром Анопченком про специфіку роботи власного кореспондента в США.

Залучено до дуального викладання стейкхолдерів освітнього процесу. Студенти Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького в межах практики залучення до викладання стейккхолдерів освітньої програми мали змогу відвідати майстер-клас зі створення професійних світлин. Фотограф Черкас Артем Ківак запросив першокурсників до своєї студії KIVAK IMG STUDIO (грудень 2020 року).

Керівник проекту «icity.che», випускник Черкаського національного університету імені  Богдана Хмельницького Микола Максьома розповів студентам-піарникам про види поліграфічної продукції на прикладах матеріалів «Молодіжний Центр»та ГО  «icity.che»; про етапи та особливості створення макетів для окремої продукції (футболки, флешки, термочашки) в Photoshop i Corel; про особливості деяких матеріалів для друку, а також лайфхаки, які варто знати, щоб отримати якісний результат (9 квітня 2021 року).

Менеджер із комунікацій БФ «МХП-Громаді» Наталія Каузак-Панченко розповіла майбутнім журналістам, піарникам, видавцям та рекламникам про соціальну газету «МХП-Громаді» як корпоративне видання; інструменти висвітлення діяльності МХП та Благодійного фонду у ЗМІ та соцмережах (25 травня 2021 року).

У вересні 2021 року організовано виїзне навчальне заняття для студентів до Миронівського заводу з виготовлення круп і комбікормів. Студенти мали змогу ознайомитися з роботою відділу внутрішніх і зовнішніх комунікацій, з особливостями підготовки та поширення брендованої продукції, узяти участь у творчому конкурсі зі створення й розміщення іміджевої інформації в соціальних мережах про МХП.

Студенти спеціальності «Журналістика» прослухали тренінг «Військова журналістика: особливості роботи від полігону до передової» від Володимира Левченка, начальника прес-служби Черкаського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, що організований кафедрою журналістики, реклами та PR-технологій (18 лютого 2021 року).

Журналістка телеканалу «UA: Черкаси» та випускниця Черкаського національного університету імені  Богдана  Хмельницького Галина Мазур розповіла про свій шлях у медіа, про досвід роботи в телепрограмах «Зірковий коктейль» і «Добрий ранок, Черкащино!», про зміну формату своєї роботи, а також поділилася порадами, дотримуючись яких можна вдосконалити власне інтерв’ю (11 жовтня 2021 року).

Журналістка телеканалу «UA: Черкаси» та випускниця Черкаського національного університету імені  Богдана  Хмельницького Тетяна Недбайло розповіла студентам-журналістам секрети «ідеального» інтерв’ю (18 жовтня 2021 року).

Журналістка на телеканалі «UA: Черкаси» Ірина Філенко поділилась власним досвідом створення телевізійних сюжетів, розповіла про лайфхаки, якими користується під час спілкування з людьми (21 жовтня 2021 року).

У межах проекту «Journalism Education for Democracy in Ukraine: Developing Standards, Integrity and Professionalism» («DESTIN») («Журналістська освіта задля демократії в Україні: розробка стандартів, доброчесність і професіоналізм»)» проведено семінар із розроблення навчальних програм для процесу експертного оцінювання.

Підготовлено SWOT-аналіз освітніх програм; обладнано мультимедійну лабораторію «DESTIN» та смарт-аудиторію для студентів-медійників; розроблено описову частину проекту освітньої програми з журналістики для бакалаврів та магістрів згідно з європейськими стандартами; у вересні 2020 – 2021 навчального року студенти першого курсу бакалаврату та магістратури за освітньою програмою «Журналістика» почали здобувати освіту відповідно до нових навчальних програм.

 1. Організаційно-консультаційні зв’язки.

Завідувачка кафедри журналістики, реклами та PR-технологій, Бондаренко Т. Г. проводить заняття з учнями-переможцями обласного етапу Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури, переможцями конкурсу наукових робіт МАН.

Т. Г. Бондаренко викладає курси лекцій та практичних занять для державних службовців, що організовані Черкаським обласним  центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів державного самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.

 1. Співпраця.

Викладачі активно долучаються до роботи фахових комісій, громадських організацій. Так, Бондаренко Т. Г. є головою Галузевої експертної ради з галузі знань 06 «Журналістика» при Національному агентстві із забезпечення якості освіти. Протягом року відвідувала за запрошенням Міністерства освіти і науки України засідання Комісії та взяла активну участь у її роботі.

Бондаренко Т. Г. – співзасновник Черкаської громадської організації «Медіапрофесіонал»; експерт із медіалінгвістичних питань ГО «Центр демократії та верховенства права».

Старший викладач Солодка Л. І. пройшла стажування у спеціальній цільовій програмі «Академія з прав людини для журналістів та журналісток».

Доцент Ковтун Н. О.– член Експертної ради з галузі знань 06 «Журналістика» при Національному агентстві із забезпечення якості освіти.

Кафедра співпрацює з Малою академією наук (МАН), керує учнівськими науковими роботами та рецензує їх, формує орієнтовний список можливих тем для членів МАН.

 1. Участь у проектах.

Кафедра журналістики, реклами та PR-технологій Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького разом із 9 іншими закладами вищої освіти України виграла грант та стала учасником проекту європейської програми Erasmus+ КА2 напрям Capaсity Building in Higher Education «Журналістська освіта задля демократії в Україні» («Journalism Education for Democracy in Ukraine: Developing Standards, Integrity and Professionalism»).

Серед 20 партнерів проекту – викладачі журналістики українських ЗВО, закордонних університетів (Великобританія, Польща, Ірландія, Швеція)та фахівці професійних організацій (Великобританія, Австрія, Нідерланди, Україна). Викладачі кафедри журналістики, реклами та PR-технологій Бондаренко Т. Г., Коваль С. В., Нестеренко О. А. взяли участь у межах Програми Еразмус+ KA2 «Розвиток потенціалу вищої освіти» «Journalism Education for Democracy in Ukraine: Developing Standards, Integrity and Professionalism» у міжнародній конференції DESTIN «Європейські цінності в українській освіті: виклики і перспективи», м. Запоріжжя.

Кафедра журналістики, реклами та PR-технологій Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького взяла участь у програмі «Journalism Teachers Academy» (березень – червень 2021 року) від ГО «Український інститут медіа та комунікації» і Deutsche Welle Akademie.

Метою цього проекту є підвищення якості журналістської освіти через покращення методики викладання на факультетах та кафедрах журналістики українських закладів вищої освіти та її адаптації до найновіших дидактичних стандартів. Програма спрямована насамперед на те, щоб максимально наблизити журналістську освіту до реальної журналістської практики.

Упродовж одного семестру викладачі працювали з українськими та закордонними тренерами над покращенням методик викладання журналістики. У межах курсу викладачі ознайомилися з новими методиками викладання, онлайн-системами з управління навчанням, сучасними підходами до оцінювання знань, візуалізацією лекційних та інших навчальних матеріалів.

 1. Академічна мобільність.

Участь студентів і викладачів кафедри журналістики, реклами та PR-технологій Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького в тренінгах, семінарах, майстер-класах, воркшопах за спеціальністю, що організовують інші ЗВО, громадські організації, Національна спілка журналістів України, Академія української преси.

Так, студент першого курсу магістратури ОП «Медіакомунікації» Артем Новіков нині перебуває на навчанні у Фейетвілльскому державному університеті, департаменті Комунікацій та Медіанаук (Фейетвілл, штат Північна Кароліна, США) за програмою обміну для студентів бакалаврату вищих навчальних закладів The Global UGRAD Program.

Програма надає талановитим іноземним студентам можливість навчатися у США з метою поглиблення знань та вивчення культури і традицій Сполучених Штатів Америки. Фіналісти Global UGRAD (https://ua.usembassy.gov/education-culture/exchange-programs/academic-exchanges/global-ugrad/) навчаються в одному з американських університетів протягом семестру без отримання ступеня. Термін навчання: 14.08.2021 – 12.12.2021.

В. о. завідувача кафедри журналістики,

реклами та PR-технологій       ___________________             Бондаренко Т. Г.