Склад кафедри

Бондаренко Тетяна Григорівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри журналістики, реклами та PR-технологій ННІ української філології та соціальних комунікацій Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Автор понад 70-ти наукових праць та 7 методичних посібників.

 • Докторант Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • Тема дисертації: “Типологія мовних помилок та їх усунення під час редагування журналістських матеріалів”.
 • Місце та дата захисту – Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, 9 червня 2003 року.
 • Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Володимир Володимирович Різун.

Співзасновник “Асоціації регіональних журналістів “Медіа-професіонал”, випускниця Інституту міжнародної освіти (ІІЕ) за програмою міжнародних відвідувачів-лідерів (IVLP) “Навчання в галузі журналістики” Державного департаменту США (8 – 30 вересня 2007 р.), а також учасниця американської тренінгової програми для українських журналістів “A Training Program for Ukrainian Journalists with funding assistance from the United States Department of State’s Bureau of Educational and Cultural Affairs” Державного департаменту США (23 січня – 12 лютого 2002 року, м. Ньютон, штат Айова).

Коло наукових інтересів: екологія мови медіапростору, журналістська етика, інформаційні потреби соціуму та їх реалізація в медіа, управління поведінкою аудиторії.

Надточій Олена Леонідівна – кандидат філологічних наук, доцент. Автор понад 40 наукових праць, 8 методичних посібників та монографії.

  • Тема дисертації: “Російська цензура і видання творів Тараса Шевченка (1861 – 1916 рр.)”
  • Місце та дата захисту – Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, 14 грудня 2004 року.
 • Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Микола Степанович Тимошик.

Коло наукових інтересів: проблеми сучасного журналістикознавства, реклама, PR, методика викладання журналістики.

Цапок Олена Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент. Автор понад 40-ти наукових праць та 9 методичних посібників.

  • Тема дисертації: „Мовні засоби репрезентації концепту КРАСА в поезії українських шістдесятників”.
  • Місце та дата захисту – Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 20 травня 2004 року.
 • Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Олена Селіванова.

Коло наукових інтересів: правові аспекти журналістики, медіабезпека, журналістська діяльність в сучасних медіа.

Калініченко Богдан Михайлович доктор політичних наук, доцент кафедри. Автор понад 50-ти наукових статей та 3 монографій.

  • Тема дисертації: «Роль засобів масової інформації в інформаційній війні: політичні детермінанти впливу та протидії»
  • Місце та дата захисту – Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова; Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, 2021 рік.
 • Науковий керівник – доктор філософських наук, професор В. П. Бех

Коло наукових інтересів: політологія, мас-медіа, інформаційні війни.

Федоренко Ольга Дмитрівна – кандидат філологічних наук, доцент. Авторка понад 30-ти наукових праць та 2 методичних посібників.

 • Тема дисертації: “Емоційно-оцінний потенціал демінутивів у публіцистиці (на матеріалі української періодики 1995 – 2004 рр.)”.
 • Місце та дата захисту: Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, 10 жовтня 2006 р.
 • Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Шумарова Наталія Петрівна.

Коло наукових інтересів: аксіологічні аспекти засобів масової інформації, проблеми перекладу в ЗМІ, мова ЗМІ, соціологія журналістики.

Ковтун Наталія Олексіївна – кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент. Автор понад 30-ти наукових праць, монографії “Рекламний дискурс на радіо в соціокомунікаційному вимірі”.

 • Тема дисертації: “Рекламний радіодискурс: соціокомунікативний та лінгвальний аспекти”.
 • Місце та дата захисту – Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, січень 2011 року.
 • Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Катерина Степанівна Серажим.

Коло наукових інтересів: радіодискурс, рекламний дискурс, професійна комунікація.

Погрібна Олена Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент.

 • Тема дисертації: “Видавнича і редакторська діяльність Михайла Максимовича”.
 • Місце та дата захисту – Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2004 рік.
 • Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Микола Степанович Тимошик.

Коло наукових інтересів: історія видавничої справи, теорія масової комунікації та теорія інформації

Солодка Людмила Іванівна – кандидат наук із соціальних комунікацій, викладач.

 • Тема дисертації: “Лексико-семантичні особливості газетних заголовків”.
 • Місце та дата захисту – Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2008 рік.
 • Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Олександр Данилович Пономарів.

Коло наукових інтересів: лексична та змістова наповнюваність структурних елементів мови газет

Коваль Світлана Валеріївна – старший викладач, випускниця Могилянської школи журналістики за програмою “Цифрові медіа в університетах”.

Коло наукових інтересів: цифрові медіа, користувацький контент, фактчекінг та верифікація даних, новітні медіаформати, інтернет-журналістика.

Нестеренко Олеся Анатоліївна – старший викладач.

Коло наукових інтересів: мультимедійний сторителінг.

Чупилко Тетяна Миколаївна – лаборант кафедри.