Загальна інформація

Кафедра журналістики, реклами та PR-технологій – одна з наймолодших кафедр університету. Суверенне функціювання кафедри датоване 1 вересня 2005 року.

У 2002 році на факультеті української філології та журналістики, згідно з наказом ДАК 17.06.2002 № 339 ДАК та наказом ректора від 31 серпня 2002 р. і відповідно до Закону України “Про освіту”, було створено кафедру засобів масової комунікації. Кафедра здійснювала підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”, базового напряму вищої освіти за професійним спрямуванням 0302 “Журналістика” та “Видавнича справа і редагування”, присвоюючи своїм випускникам кваліфікацію “Журналіст” і “Редактор освітніх видань”. Два роки кафедрою керувала кандидат філологічних наук, доцент Зражевська Н. І., один рік – кандидат філологічних наук Завгородня Л. В.

У 2005 році кафедру засобів масової комунікації реорганізовано на два структурні підрозділи – кафедру журналістики й кафедру видавничої справи та редагування, відповідно до ліцензійних вимог щодо підготовки фахівців.

У вересні 2008 року розпочато підготовчий етап відкриття нової спеціальності „Реклама і зв’язки з громадськістю”, у зв’язку з чим підрозділ перейменовано на кафедру журналістики, реклами та PR-технологій.
Кафедра журналістики, реклами та PR-технологій навчає студентів спеціальності «Журналістика» за трьома освітніми програмами «Журналістика», «Реклама та PR у медіагалузі», «Видавничий бізнес, редагування та медіадизайн» освітнього рівня «бакалавр». Крім того, запропоновано освітню програму «Цифрові медіа, рекламні та PR-комунікації» освітнього рівня «магістр».

Завідувач кафедри. Нині кафедру очолює кандидат філологічних наук, доцент Тетяна Григорівна Бондаренко, член правління громадської організації „Асоціація „Медіа-професіонал”, випускниця Інституту міжнародної освіти за програмою міжнародних відвідувачів-лідерів „Навчання в галузі журналістики” Державного департаменту США (2007 року). Тетяна Бондаренко керує проєктом відеоінтерв’ю «Come_On_Talk» (https://youtube.com/channel/UCS_sSpJcwQIkUs1IQ-bMPgg; https://fb.watch/5rnol_AzTb/; https://instagram.com/come_on_talk ), а також соцмережевим проєктом «Мова в тренді» (https://www.facebook.com/profile.php?id=100075843378967, https://www.instagram.com/mova_vtrendi ).

Викладацький склад кафедри. На кафедрі працюють висококваліфіковані викладачі, кандидати філологічних наук, доценти:

– Олена Леонідівна Надточій;

– Олена Миколаївна Цапок;

– Ольга Дмитрівна Федоренко;

– Наталія Олексіївна Ковтун,  кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент;

– Богдан Михайлович Калініченко, доктор політичних наук, доцент.

Також на кафедрі нині працюють:

– Світлана Валеріївна Коваль, старший викладач;

– Олеся Анатоліївна Нестеренко, старший викладач;

– Тетяна Чупилко, лаборант.

Із 2020 року до колективу кафедри доєдналися викладачі зі спеціальності “Видавничий бізнес, редагування та медіадизайн”:

– Олена Олександрівна Погрібна, кандидат філологічних наук, доцент;

– Людмила Іванівна Солодка,  кандидат наук із соціальних комунікацій, старший викладач.

Освітній процес здійснюють і журналісти-практики:

– старший викладач Сергій Антонович Томіленко, засновник і керівник інтернет-ресурсу «Procherk.info», голова Національної спілки журналістів;

– викладач Галина Іванівна Компанієць, редактор творчої групи «Ранок» Філії ПАТ
«Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Черкаська регіональна дирекція».

До роботи зі студентами залучають:

– доктора філологічних наук, професора, директора Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимира Володимировича Різуна;

– професора Чорноморського національного університету імені Петра Могили, доктора наук Юрія Едуардовича Фінклера.

Кафедра журналістики постійно організовує прочитання курсу лекцій провідними професорами, доцентами інших навчальних закладів України. Так, студенти мають змогу слухати лекції:

– президента Києво-Могилянської академії, доктора філологічних наук, професора Сергія Мироновича Квіта;

– президента Академії Української Преси, доктора філологічних наук, академіка Академії наук вищої школи, професора, завідувача кафедри реклами та зв’язків з громадськістю Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Валерія Феліксовича Іванова;

– директора Школи журналістики Києво-Могилянської академії, кандидата політичних наук, доцента Євгена Федченка;

Співпраця з медіа. Кафедра журналістики активно співпрацює з усіма черкаськими медіа. Насамперед із редакціями обласних онлайн-видань: “18000”, “Нова Доба“, “Вичерпно“, “Прочерк“, “Zmi.ck.ua“, “Суспільне Черкаси“, “Про все” та ін. Крім того, студенти проходять практику в редакціях місцевих та районних газет (“Черкаський край”, „Шполянські вісті”, „Дніпрова зірка”, „Понад Тікичем” та ін.). Водночас ми співпрацюємо з телерадіокомпаніями: Філією ПАТ НСТУ «Черкаська регіональна дирекція», телекомпанією „Вікка”, телерадіокомпанією „Ільдана”, телестудією “Тясмин”. Наші студенти поєднують навчання з роботою в радіостудіях (“Українське радіо”) та рекламних агентствах. Більшість випускників залишається працювати в м. Черкаси, розвиває медійну галузь: Сергій Стасько (zmi.ck.ua), Назарій Вівчарик (http://procherk.info/), Вікторія Хамаза (https://ck.suspilne.media/), Артем Ківак (http://che24.online), Андрій Вєков (tablo.ck.ua) та багато інших.

Удосконалення кваліфікації. Викладачі кафедри постійно підвищують свій фаховий рівень. Закінчила навчання в докторантурі Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка доцент кафедри Бондаренко Т. Г.  Перебувають у творчому науковому пошуку доценти Надточій О. Л. (досліджує психологію реклами, журналістські жанри), Цапок О. М. (вивчає проблеми редагування журналістських матеріалів, правові основи масової комунікації); Федоренко О. Д. (досліджує питання прагмалінгвістики), Погрібна О. О. (вивчає особливості діяльності прес-служб), старший викладач Коваль С. В. (вивчає сучасні цифрові медіа), старший викладач Солодка Л. І. (вивчає способи популяризації книги та культури читання), викладач Нестеренко О. А. (вивчає особливості сторителінгу та web-дизайну).

Викладачі кафедри систематично беруть активну участь у навчальних тренінгах для журналістів, що організовує Міжнародна громадська організація „Інтерньюз-Україна”; Інститут масової інформації; IREX U-MEDIA (Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів); координатор проєктів ОБСЄ в Україні та Центр медіареформ; Академія Української Преси; Інститут розвитку регіональної преси (ІРРП). Так, у жовтні 2022 року старша викладачка кафедри журналістики, реклами та PR-технологій Коваль С. В. узяла участь у проєкті «Освітній табір «Академія приватності» реалізований ГО «Privacy HUB» за підтримки Європейською Союзу, Міжнародного Фонду «Відродження», проєкту «Цифрові, інклюзивні, доступні: підтримка цифровізації державних послуг в Україні» (Проєкт підтримки Дія), що Програма розвитку ООН в Україні впроваджує за фінансування Швеції та сприяння Міністерства освіти і науки України (https://cdu.edu.ua/news/vykladachka-chnu-stala-uchasnytseiu-osvitnoho-proiektu-akademiia-pryvatnosti.html).

Партнерські взаємини. Кафедра активно співпрацювала з Черкаським пресклубом реформ. За підтримки Фонду розвитку українських ЗМІ посольства США в Україні, відкрито Школу сучасної журналістики. Студенти-журналісти, які є слухачами Школи, опановують сучасні методи й новітні технології медіафаху.

Спільно із Центром медіареформ, інформаційним агентством „Нова Доба”, Черкаською обласною громадською організацією „Асоціація регіональних журналістів „Медіа-професіонал” кафедра активно долучилася до реалізації проекту „Люди і влада: діалог через медіа”, організовуючи щомісячні засідання Черкаського медіаклубу, де дискутують із приводу актуальних медіапроблем.

Налагоджено тісну співпрацю з Києво-Могилянською школою журналістики, що дозволяє викладачам і студентам-черкасцям навчатися на тренінгах, відвідувати всеукраїнські фахові заходи, обмінюватися досвідом.

Партнером кафедри є громадська організація „Центр демократії та верховенства права” (м. Київ): проведено низку спільних заходів, підготовлено до друку збірник „Інформаційне законодавство України”.

Міжнародна співпраця. Кафедра журналістики, реклами та PR-технологій брала участь у міжнародному проєкті програми Європейського Союзу Erasmus+ KA2 DESTIN «Журналістська освіта задля демократії в Україні: розробка стандартів, доброчесність, професіоналізм» (2018 – 2022 рр.). Команді проєкту вдалося досягти вагомих успіхів завдяки чітко скоординованим і злагодженим діям усіх учасників. Серед результатів – вивчення досвіду Університету Бат Спа (Великобританія), Університету імені Ліннея (Швеція), Університету імені Адама Міцкевича в Познані (Польща); кардинальні зміни й модернізація навчальних планів та впровадження оновлених бакалаврських і магістерських освітніх програм із підготовки журналістів відповідно до Європейської рамки кваліфікацій (EQF) та Європейських стандартів доброчесності й професіоналізму. Проєкт стимулював роботу викладачів, посприяв зміні філософії викладання з акцентом на практичному складнику, забезпечив упровадження онлайн-курсів із медіаграмотності. Масштабна міжнародна програма Еразмус+ допомогла кардинально змінити підготовку українських медійників. Для впровадження результатів проєкту «DESTIN» заплановано постійний моніторинг імплементованих оновлень та оцінювання їхньої якості.

Магістрант ОП «Медіакомунікації» Артем Новіков перебував на навчанні у Фейетвілльскому державному університеті, департаменті Комунікацій та Медіанаук (Фейетвілл, штат Північна Кароліна, США) за програмою обміну для студентів бакалаврату вищих навчальних закладів TheGlobal UGRAD Program. Програма надає талановитим іноземним студентам можливість навчатися у США з метою поглиблення знань та вивчення культури і традицій Сполучених Штатів Америки. Фіналісти Global UGRAD (https://ua.usembassy.gov/education-culture/exchange-programs/academic-exchanges/global-ugrad/) навчалися в одному з американських університетів протягом семестру без отримання ступеня (2021 рік).

Кафедральні проєкти. Викладачі й студенти зініціювали проведення заходів, що стали традиційними:

– 17 листопада, символічний фаховий ритуал посвячення першокурсників-журналістів в „Акуленята пера”;

– церемонія вручення премії „Медіаоскар” за результатами виробничої практики студентів;

– публічний захист кваліфікаційних та магістерських науково-творчих проєктів.

Зусиллями викладачів кафедри та студентів-журналістів в університеті зреалізовано кілька медіапроєктів:

– щотижневі випуски радіопрограм;

– оновлення кафедрального інтернет-сайту www.journalist.ck.ua;

– створення “Студентського телебачення ЧНУ“;

– обладнання смарт-аудиторії та мультимедійної лабораторії “DESTIN”;

– студентського простору https://mediastudent.online/

Загалом колектив кафедри складається із неймовірних ентузіастів, пристрасно закоханих у свою роботу.