Програма творчого заліку із журналістики

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ТВОРЧОГО ЗАЛІКУ 

Мета вступного випробування з журналістики – оцінити ступінь підготовленості учасників випробування для конкурсного відбору до навчання в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького.

Творчий залік – це професійно зорієнтоване випробування вступника, що має на меті перевірити рівень сформованих знань і навичок вступника, які засвідчують його готовність опановувати журналістський фах і здатність виконувати творчі завдання та виявляти креативний потенціал, а також інші важливі професійні якості вступника.

3авдання вступного заліку із журналістики полягає в тому, щоб оцінити знання та вміння учасників:

– уміння знаходити новини, добирати соціально значущі, цікаві факти; визначати характерні деталі; висвітлювати актуальні проблеми,

– формулювати аргументовані висновки;

– здатність самостійно та логічно міркувати;

– уміння грамотно, наочно, образно зображувати події, людей, факти, ситуації, явища;

– наявність жанрової своєрідності, рівень доказовості й аналітичності;

– достатньо тривалий термін співпраці із засобами масової інформації;

– апелювати до реальних і конкретних фактів, статистичних даних та коментарів експертів, що засвідчить наявність сформованої світоглядної позиції;

– оперувати базовими поняттями, якомога повніше характеризувати суттєві риси або особливості соціальних явищ і процесів, пояснювати, інтерпретувати, оцінювати їх, висловлювати власні судження про їхнє значення та цінність

Участь у творчому заліку беруть усі вступники без винятку, зокрема переможці та призери олімпіад, а також ті особи, які мають пільги для вступу до вищих навчальних закладів, тощо.

Творчий залік складається з  двох етапів (першого – обов’язкового, другого – факультативного):

– перший  етап „Заговори, щоб я тебе побачив” покликаний перевірити загальний рівень ерудиції, суспільно-політичної компетентності й поінформованості, знання державної мови, володіння культурою усного мовлення, уміння публічного виступу.

– другий (факультативний) етап „Фахове портфоліо” (подання друкованих і (або) аудіовізуальних матеріалів), що дає змогу скласти початкове уявлення про творчі здібності кожного вступника;

За результатами кожного етапу вступник одержує певну кількість балів, згідно з критеріями оцінювання.

ПЕРЕЛІК ЕТАПІВ ТВОРЧОГО ЗАЛІКУ

 

Перший етап „Заговори, щоб я тебе побачив”

 

Абітурієнтові пропонують декілька (1–2) тем для всебічного та лаконічного висвітлення, при цьому вступник має право самостійно обрати одну із запропонованих тем та підготуватися до виступу протягом 30 хвилин. Виступ повинен тривати не менше ніж 5 і не більше ніж 10 хвилин.

Презентуючи проблему, абітурієнт має апелювати до реальних і конкретних фактів, статистичних даних та коментарів експертів, що засвідчить наявність сформованої світоглядної позиції, уміння добирати цікаві факти, помітити деталі й осмислено їх відтворити для аудиторії. Під час відповіді вступникові слід оперувати базовими поняттями, якомога повніше характеризувати суттєві риси або особливості соціальних явищ і процесів, пояснювати, інтерпретувати, оцінювати їх, висловлювати власні судження про їхнє значення та цінність.

У ході подальшої бесіди (безпосередньо після виступу) екзаменатори можуть поставити запитання абітурієнтові для виявлення рівня загального розвитку, його творчих інтересів та уявлення про роль журналістики в житті суспільства, а також сформулювати запитання уточнювально-змістового характеру.

Під час розмови перевіряють уміння логічно й послідовно висловлювати свої думки, образно мислити, імпровізувати, асоціативно сприймати світ та композиційно грамотно відтворювати його. Оцінюючи виступ, суттєву увагу звертають на рівень володіння державною мовою та загальну ерудицію.

 

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА ТОП-ТЕМ

 

 1. Україна – туристична Мекка.
 2. Державні символи України: шлях крізь віки (від найдавніших часів до сьогодення).
 3. Роль і місце релігії в українській культурній традиції.
 4. Геополітичне розташування України як чинник у системі міжнародних відносин.
 5. Міжнародний тероризм, запобігання йому.
 6. Влада та її види. Характеристика духовно-інформаційного виду влади.
 7. Гендерна рівність / нерівність у суспільстві.
 8. Великі Українці.
 9. Українці за кордоном.
 10. Сурогатне материнство.
 11. Проблема насильства в ЗМІ.
 12. Український кінематограф.
 13. Молодіжні субкультури.
 14. Політичне життя в Україні.
 15. Реформування освіти в Україні.
 16. Роль інтернету в житті людини: переваги та недоліки.
 17. Соціальні мережі: переваги й загрози віртуального світу.
 18. Українська книга та книга в Україні.
 19. Екологія мовного простору України.
 20. Українська музика: від класики до сучасності.
 21. Український живопис, скульптура та архітектура.
 22. Стан та перспективи розвитку сучасної української літератури.
 23. Інформаційна безпека України.
 24. Безпритульність як явище недосконалого суспільства.
 25. Демографічна ситуація в Україні.
 26. Європейська інтеграція України.
 27. Імідж українського спорту.
 28. Інформаційний імідж України у світі.
 29. Етичність фахових вчинків журналіста.
 30. Транспортні комунікації в Україні.
 31. Інформаційні війни сьогодення.
 32. Коливання на валютному ринку та стабільність української гривні.
 33. Традиції, сучасний стан та перспективи розвитку українського театру.
 34. Чорнобиль – чорна сторінка в історії України.
 35. Висвітлення в медіа пандемії ВІЛу / СНІДу.
 36. Національні меншини в Україні, уникнення ксенофобії в медіа.
 37. Торгівля людьми.
 38. Дискримінація в ЗМІ людей за різними ознаками (релігія, національність, мова, стать та ін.).
 39. Українська флора та фауна.
 40. Дитяча проблематика в ЗМІ.
 41. Політична еліта України.
 42. Соціальна значущість журналістського розслідування.
 43. Психічне здоров’я нації: роль ЗМІ в реалізації позитивних соціальних технологій.
 44. Злочинність як соціальна проблема.
 45. Голодомор як геноцид народу.
 46. Соціальна незахищеність пенсіонерів.
 47. Освіта в Україні (середня, вища): проблеми та перспективи.
 48. Екологічні проблеми в державі та у світі загалом.
 49. Медична проблематика в ЗМІ.
 50. Розвиток науки в Україні.
 51. Українське телебачення (якість сучасного телепродукту, засилля низькопробних «шоу» тощо).
 52. Еволюція, сучасний стан та перспективи розвитку журналістики в Україні.
 53. Люди з особливими потребами. Проблеми соціальної інтеграції.
 54. Розвиток промисловості в Україні як чинник економічного зростання.
 55. Українсько-російські відносини в контексті сьогодення.

 

Другий етап творчого випробування „Фахове портфоліо”

(подання друкованих і (або) аудіовізуальних матеріалів)

 

Для участі у творчому конкурсі абітурієнти можуть подавати (факультативно, у разі наявності):

 • власні друковані журналістські матеріали, опубліковані в газетах і журналах та засвідчені головним редактором (прізвище й ініціали керівника видання; підпис; печатка редакції); їх подають у вигляді копій опублікованих матеріалів із супровідним листом від редакції, де зазначено прізвище абітурієнта, його творчий доробок, дату друку, назву друкованого видання;
 • ефірні журналістські матеріали (сценарії, тексти для новинних радіо- і телепрограм), що подають на CD- або DVD-дисках із супровідним листом від редакції, де зазначено прізвище абітурієнта, його творчий доробок, хронометраж, дата ефіру, назва теле- чи радіоканалу;
 • інтернет-публікації (лише від редакцій ЗМІ, що офіційно зареєстровані);
 • фотоматеріали (не менше ніж п’ять, розміром 15Х21), об’єднані однією актуальною суспільно-політичною темою, потенційною для висвітлення в ЗМІ, та супроводжувані текстівками;
 • творчу характеристику-рекомендацію редакції газети, журналу, телерадіокомпанії, інформаційного агентства або Спілки журналістів України;
 • дипломи, сертифікати, свідоцтва конкурсів юних кореспондентів, журналістських шкіл, турнірів, олімпіад;

До розгляду приймають тільки одноосібні журналістські матеріали абітурієнтів, тобто ті, авторами чи ведучими яких є абітурієнти. Якщо матеріал був опублікований чи вийшов в ефір без підпису або під псевдонімом, керівник редакції чи ТРК повинен розшифрувати та засвідчити прізвище й ініціали автора.

Усі перераховані матеріали (в окремій папці) слід подавати до приймальної комісії.

Аналізує результати випробування предметна комісія методом експертного оцінювання й колегіального ухвалення рішення.